C | A | S | A


Concursul Anual al Studenţilor Arhitecţi se adresează studenţilor de anul II ai Facultăţilor de Arhitectură din ţară, dar şi din străinătate. A apărut din dorinţa studenţilor de a se implica şi a participa la concursuri de arhitectură, însă programul încărcat din timpul anului nu le prea permitea acest lucru. Astfel, un grup de studenţi au observat că temele de proiectare din anul II ale tuturor facultăţilor din România sunt asemănătoare şi se concentrează în jurul locuirii şi atunci a luat naştere C|A|S|A !
Ideea organizării acestui concurs s-a materializat în Iulie 2009, când acelaşi grup de studenţi reprezentând cele 6 organizaţii studenţesti ale celor 6 Facultăţi de Arhitectură din România s-au întâlnit şi s-au hotărât să incerce să-şi convingă profesorii să accepte această provocare. Au reuşit, iar din 2010 concursul are loc anual, în fiecare an tema evoluează şi sunt abordate locaţii din oraşe diferite: Bucureşti, Sibiu, Braşov, Târgu- Mureş, Baia Mare, Cluj-Napoca, iar în 2016 concursul s-a desfășurat în Sighișoara.

ORGANIZATORI
Concursul este organizat în întregime de studenți : Asociaţia de la 4 – Asociaţia Studenţilor Arhitecţi Timișoara în colaborare cu – A.St.A. – Asociaţia Studenţilor Arhitecţi Cluj și A.S.A.I. – Asociaţia Studenţilor Arhitecţi Iași.
Asociaţia de la 4 – Asociaţia Studenţilor Arhitecţi Timișoara, este o organizaţie apolitică, nonprofit, a cărei membrii sunt studenţii de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Organizaţia reprezintă un cadru organizatoric și administrativ pentru desfășurarea de proiecte culturale, profesionale și oferă studenţilor posibilitatea de a se exprima și în afara limitelor create de facultate.

Concursul se desfășoară în mai multe etape, după cum urmează:
1. Anunţarea concursului online prin platformele de comunicare al Asociaţiilor și a Facultăţiilor partenere;
2. Prezentarea temei de concurs, eveniment care cuprinde o conferinţă susţinută de organizatori,
conducerea Facultăţiilor partenere, oficialităţiile orașului în care se desfășoară evenimentul (ex.: 2016 – Sighișoara: viceprimarul Sighișoarei) și o vizită organizată în oraș, unde studenţii au ocazia de a studia situl propus și specificul locului;
3. Corectură comună. Are ca scop oferirea unui schimb de experienţă între studenţii facultăţiilor care participă (ex. 2016: în Cluj-Napoca, s-au întâlnit pentru corectura comună studenții din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași);
4. Predarea lucrărilor în format digital (proiectele care sunt redactate de mână se trimit scanate).
Proiectele înscrise la concurs au fost elaborate în colectiv de câte doi studenţi, într-o tehnică la alegere.
5. Jurizare – juriu international;
6. Gala de premiere, eveniment care cuprinde o conferinţă susţinută de juriu și de parteneri. Lucrările finaliștiilor sunt expuse publicului larg (ex.: 2016: Galeria de artă – Jecza Gallery, Timișoara).

PARTICIPANȚI 2016
Au fost înscrise proiecte din facultăţile de arhitectură acreditate din România, dar și din străinătate: Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București;
Facultatea de Arhitectură și Urbanism Cluj-Napoca;
Facultatea de Arhitectură a Universităţii Politehnica Timișoara; Facultatea de Arhitectură G. M. Cantacuzino, Iași;
Facultatea de Arhitectură din cadrul BME, Budapesta, Ungaria;
Facultatea de Urbanism și Arhitectură, Chișinău, Republica Moldova.

2016
Proiectele au fost evaluate de un juriu internaţional, format din arhitecţi renumiţi:
Arh. Oana Bogdan; Arh. Șerban Sturdza; Arh. Angela Kovacs; Arh. Mónica Pacheco; Arh. Robert Neumayr;
”The jury fully supports the idea to organize this competition, for it serves as a valuable platform of comparison and allows to establish a continuous discourse about different teaching methods and education in architecture on a national level. It encourages students and teachers alike to enagage and expand their debates beyond the well known thresholds of their respective faculties.
[…]
The jury is honoured to have been part of C|A|S|A and warmly congratulates the Student Asociations for this initiative and for the impecable organization, and the Schools for allow- ing this event to happen.
Yours sincerely,
The jury C|A|S|A 2016”